Daniel chapter 6 קרפ לאינד .ןיתרתו ןיתש ןינש רבכ אתוכלמ לבק אידמ שוירדו 1 ןוהל יד ןירשעו האמ אינפרדשחאל אתוכלמ-לע םיקהו שוירד םדק רפש 2 .אתוכלמ-לכב אינפרדשחא ןוהל-יד ןוהנמ-דח לאינד יד אתלת ןיכרס ןוהנמ אלעו 3 .קזנ אוהל-אל אכלמו אמעט ןוהל ןיבהי ןילא חור יד לבק-לכ אינפרדשחאו איכרס-לע חצנתמ אוה הנד לאינד ןידא 4 .אתוכלמ-לכ-לע התומקהל תישע אכלמו הב אריתי אתוכלמ דצמ לאינדל החכשהל הלע ןיעב ווה אינפרדשחאו איכרס ןידא 5 ולש-לכו אוה ןמיהמ-יד לבק-לכ החכשהל ןילכי-אל התיחשו הלע-לכו .יהולע תחכתשה אל התיחשו הנחכשה ןהל אלע-לכ הנד לאינדל חכשהנ אל יד ןירמא ךלא אירבג ןידא 6 .ההלא תדב יהולע שוירד הל ןירמא ןכו אכלמ-לע ושגרה ןלא אינפרדשחאו איכרס ןידא 7 .ייח ןימלעל אכלמ המיקל אתוחפו אירבדה אינפרדשחאו אינגס אתוכלמ יכרס לכ וטעיתא 8 ןימוי-דע שנאו הלא-לכ-ןמ ועב העבי-יד-לכ יד רסא הפקתלו אכלמ םיק .אתוירא בגל אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת אל-יד סרפו ידמ-תדכ הינשהל אל יד אבתכ םשרתו ארסא םיקת אכלמ ןעכ 9 .אדעת .ארסאו אבתכ םשר שוירד אכלמ הנד לבק-לכ 10 התילעב הל ןחיתפ ןיוכו התיבל לע אבתכ םישר-יד עדי ידכ לאינדו 11 םדק אדומו אלצמו יהוכרב-לע ךרב אוה אמויב התלת ןינמזו םלשורי דגנ .הנד תמדק-ןמ דבע אוה-יד לבק-לכ ההלא .ההלא םדק ןנחתמו אעב לאינדל וחכשהו ושגרה ךלא אירבג ןידא 12 -לכ יד תמשר רסא אלה אכלמ רסא-לע אכלמ-םדק ןירמאו ובירק ןידאב 13 אמרתי אכלמ ךנמ ןהל ןיתלת ןימוי-דע שנאו הלא-לכ-ןמ העבי-יד שנא .אדעת אל-יד סרפו ידמ-תדכ אתלמ אביצי רמאו אכלמ הנע אתוירא בוגל דוהי יד אתולג ינב-ןמ יד לאינד יד אכלמ םדק ןירמאו ונע ןידאב 14 אעב אמויב התלת ןינמזו תמשר יד ארסא-לעו םעט אכלמ ךילע םש-אל .התועב לב םש לאינד לעו יהולע שאב איגש עמש אתלמ ידכ אכלמ ןידא 15 .התולצהל רדתשמ אוה אשמש ילעמ דעו התובזישל תד-יד אכלמ עד אכלמל ןירמאו אכלמ-לע ושגרה ךלא אירבג ןידאב 16 .הינשהל אל םיקהי אכלמ-יד םיקו רסא-לכ-יד סרפו ידמל אכלמ הנע אתוירא יד אבגל ומרו לאינדל ויתיהו רמא אכלמ ןידאב 17 .ךנבזישי אוה ארידתב הל-חלפ התנא יד ךהלא לאינדל רמאו תקזעבו התקזעב אכלמ המתחו אבג םפ-לע תמשו הדח ןבא תיתיהו 18 .לאינדב ובצ אנשת-אל יד יהונברבר תדנ התנשו יהומדק לענה-אל ןוחדו תוט תבו הלכיהל אכלמ לזא ןידא 19 .יהולע .לזא אתוירא-יד אבגל הלהבתהבו אהגנב םוקי ארפרפשב אכלמ ןידאב 20 לאינד לאינדל רמאו אכלמ הנע קעז ביצע לקב לאינדל אבגל הברקמכו 21 -ןמ ךתובזישל לכיה ארידתב הל-חלפ התנא יד ךהלא איח אהלא דבע .אתוירא .ייח ןימלעל אכלמ ללמ אכלמ-םע לאינד ןידא 22 יהומדק יד לבק-לכ ינולבח אלו אתוירא םפ רגסו הכאלמ חלש יהלא 23 .תדבע אל הלובח אכלמ ךימדק ףאו יל תחכתשה וכז קסהו אבג-ןמ הקסנהל רמא לאינדלו יהולע באט איגש אכלמ ןידאב 24 .ההלאב ןמיה יד הב חכתשה-אל לבח-לכו אבג-ןמ לאינד בגלו לאינד יד יהוצרק ולכא-יד ךלא אירבג ויתיהו אכלמ רמאו 25 וטלש-יד דע אבג תיעראל וטמ-אלו ןוהישנו ןוהינב ןונא ומר אתוירא .וקדה ןוהימרג-לכו אתוירא ןוהב אערא-לכב ןיראד-יד אינשלו אימא איממע-לכל בתכ אכלמ שוירד ןידאב 26 .אגשי ןוכמלש םדק-ןמ ןילחדו ןיעאז ןוהל יתוכלמ ןטלש-לכב יד םעט םיש ימדק-ןמ 27 לבחתת אל-יד התוכלמו ןימלעל םיקו איח אהלא אוה-יד לאינד-יד ההלא .אפוס-דע הנטלשו -ןמ לאינדל ביזיש יד אעראבו אימשב ןיהמתו ןיתא דבעו לצמו בזישמ 28 .אתוירא די .איסרפ שרוכ תוכלמבו שוירד תוכלמב חלצה הנד לאינדו 29