Esther chapter 10 קרפ רתסא
 .םיה ייאו ץראה-לע סמ שרשחא ךלמה םשיו 1
 םה-אולה ךלמה ולדג רשא יכדרמ תלדג תשרפו ותרובגו ופקת השעמ-לכו 2
 .סרפו ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס-לע םיבותכ
 ברל יוצרו םידוהיל לודגו שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה יכדרמ יכ 3
 .וערז-לכל םולש רבדו ומעל בוט שרד ויחא