Ezra chapter 4 קרפ ארזע יהלא הוהיל לכיה םינוב הלוגה ינב-יכ ןמינבו הדוהי ירצ ועמשיו 1 .לארשי םככ יכ םכמע הנבנ םהל ורמאיו תובאה ישאר-לאו לבברז-לא ושגיו 2 ונתא הלעמה רושא ךלמ ןדח רסא ימימ םיחבז ונחנא אלו םכיהלאל שורדנ .הפ ונלו םכל-אל לארשיל תובאה ישאר ראשו עושיו לבברז םהל רמאיו 3 ונוצ רשאכ לארשי יהלא הוהיל הנבנ דחי ונחנא יכ וניהלאל תיב תונבל .סרפ-ךלמ שרוכ ךלמה .תונבל םתוא םיהלבמו הדוהי-םע ידי םיפרמ ץראה-םע יהיו 4 תוכלמ-דעו סרפ ךלמ שרוכ ימי-לכ םתצע רפהל םיצעוי םהילע םירכסו 5 .סרפ-ךלמ שוירד .םלשוריו הדוהי יבשי-לע הנטש ובתכ ותוכלמ תלחתב שורושחא תוכלמבו 6 ךלמ אתששחתרא-לע ותונכ ראשו לאבט תדרתמ םלשב בתכ אתששחתרא ימיבו 7 .תימרא םגרתמו תימרא בותכ ןותשנה בתכו סרפ אתששחתראל םלשורי-לע הדח הרגא ובתכ ארפס ישמשו םעט-לעב םוחר 8 .אמנכ אכלמ איכתסרפאו איניד ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו םעט-לעב םוחר ןידא 9 .אימלע אוהד איכנשוש אילבב יוכרא איסרפא אילפרט ןירמש יד הירקב ומה בתוהו אריקיו אבר רפנסא ילגה יד אימא ראשו 10 .תנעכו הרהנ-רבע x`ye -רבע שנא ךידבע אכלמ אתששחתרא-לע יהולע וחלש יד אתרגא ןגשרפ הנד 11 .תנעכו הרהנ םלשוריל ותא אנילע ךתול-ןמ וקלס יד אידוהי יד אכלמל אוהל עידי 12 .וטיחי אישאו וללכשא ירושו ןינב אתשיאבו אתדרמ אתירק ןוללכתשי הירושו אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל אוהל עידי ןעכ 13 .קזנהת םיכלמ םתפאו ןונתני אל ךלהו ולב-הדנמ אזחמל אנל-ךירא אל אכלמ תורעו אנחלמ אלכיה חלמ-יד לבק-לכ ןעכ 14 .אכלמל אנעדוהו אנחלש הנד-לע יד עדנתו אינרכד רפסב חכשהתו ךתהבא יד אינרכד-רפסב רקבי יד 15 -ןמ הוגב ןידבע רודתשאו ןנדמו ןיכלמ תקזנהמו אדרמ אירק ךד אתירק .תברחה ךד אתירק הנד-לע אמלע תמוי ןוללכתשי הירושו אנבתת ךד אתירק ןה יד אכלמל הנחנא ןיעדוהמ 16 .ךל יתיא אל ארהנ רבעב קלח הנד לבקל יד ןוהתונכ ראשו ארפס ישמשו םעט-לעב םוחר-לע אכלמ חלש אמגתפ 17 .תעכו םלש הרהנ-רבע ראשו ןירמשב ןיבתי .ימדק ירק שרפמ אנילע ןותחלש יד אנותשנ 18 ןיכלמ-לע אמלע תמוי-ןמ ךד אתירק יד וחכשהו ורקבו םעט םיש ינמו 19 .הב-דבעתמ רודתשאו דרמו האשנתמ ולב הדמו הרהנ רבע לכב ןיטילשו םלשורי-לע ווה ןיפיקת ןיכלמו 20 .ןוהל בהיתמ ךלהו אמעט ינמ-דע אנבתת אל ךד אתירקו ךלא אירבג אלטבל םעט ומיש ןעכ 21 .םשתי .ןיכלמ תקזנהל אלבח אגשי המל הנד-לע דבעמל ולש ווה ןיריהזו 22 ישמשו םוחר-םדק ירק אכלמ אתששחתרא יד אנותשנ ןגשרפ יד-ןמ ןידא 23 ערדאב ומה ולטבו אידוהי-לע םלשוריל וליהבב ולזא ןוהתונכו ארפס .ליחו ןיתרת תנש דע אלטב תוהו םלשוריב יד אהלא-תיב תדיבע תלטב ןידאב 24 .סרפ-ךלמ שוירד תוכלמל