Psalms chapter 58 קרפ םילהת .םתכמ דודל תחשת-לא חצנמל 1 .םדא ינב וטפשת םירשימ ןורבדת קדצ םלא םנמאה 2 .ןוסלפת םכידי סמח ץראב ןולעפת תלוע בלב-ףא 3 .בזכ ירבד ןטבמ ועת םחרמ םיעשר ורז 4 .ונזא םטאי שרח ןתפ-ומכ שחנ-תמח תומדכ ומל-תמח 5 .םכחמ םירבח רבוח םישחלמ לוקל עמשי-אל רשא 6 .הוהי ץתנ םיריפכ תועתלמ ומיפב ומינש-סרה םיהלא 7 .וללמתי ומכ וצח ךרדי ומל-וכלהתי םימ-ומכ וסאמי 8 .שמש וזח-לב תשא לפנ ךלהי סמת לולבש ומכ 9 .ונרעשי ןורח-ומכ יח-ומכ דטא םכיתריס וניבי םרטב 10 .עשרה םדב ץחרי וימעפ םקנ הזח-יכ קידצ חמשי 11 .ץראב םיטפש םיהלא-שי ךא קידצל ירפ-ךא םדא רמאיו 12