Psalms chapter 85 קרפ םילהת .רומזמ חרק-ינבל חצנמל 1 .בקעי תובש תבש ךצרא הוהי תיצר 2 .הלס םתאטח-לכ תיסכ ךמע ןוע תאשנ 3 .ךפא ןורחמ תובישה ךתרבע-לכ תפסא 4 .ונמע ךסעכ רפהו ונעשי יהלא ונבוש 5 .רדו רדל ךפא ךשמת ונב-ףנאת םלועלה 6 .ךב-וחמשי ךמעו וניחת בושת התא-אלה 7 .ונל-ןתת ךעשיו ךדסח הוהי ונארה 8 -לאו וידיסח-לאו ומע-לא םולש רבדי יכ הוהי לאה רבדי-המ העמשא 9 .הלסכל ובושי .ונצראב דובכ ןכשל ועשי ויאריל בורק ךא 10 .וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו-דסח 11 .ףקשנ םימשמ קדצו חמצת ץראמ תמא 12 .הלובי ןתת ונצראו בוטה ןתי הוהי-םג 13 .וימעפ ךרדל םשיו ךלהי וינפל קדצ 14