Psalms chapter 136 קרפ םילהת .ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה 1 .ודסח םלועל יכ םיהלאה יהלאל ודוה 2 .ודסח םלועל יכ םינדאה ינדאל ודוה 3 .ודסח םלועל יכ ודבל תולדג תואלפנ השעל 4 .ודסח םלועל יכ הנובתב םימשה השעל 5 .ודסח םלועל יכ םימה-לע ץראה עקרל 6 .ודסח םלועל יכ םילדג םירוא השעל 7 .ודסח םלועל יכ םויב תלשממל שמשה-תא 8 .ודסח םלועל יכ הלילב תולשממל םיבכוכו חריה-תא 9 .ודסח םלועל יכ םהירוכבב םירצמ הכמל 10 .ודסח םלועל יכ םכותמ לארשי אצויו 11 .ודסח םלועל יכ היוטנ עורזבו הקזח דיב 12 .ודסח םלועל יכ םירזגל ףוס-םי רזגל 13 .ודסח םלועל יכ וכותב לארשי ריבעהו 14 .ודסח םלועל יכ ףוס-םיב וליחו הערפ רענו 15 .ודסח םלועל יכ רבדמב ומע ךילומל 16 .ודסח םלועל יכ םילדג םיכלמ הכמל 17 .ודסח םלועל יכ םירידא םיכלמ גרהיו 18 .ודסח םלועל יכ ירמאה ךלמ ןוחיסל 19 .ודסח םלועל יכ ןשבה ךלמ גועלו 20 .ודסח םלועל יכ הלחנל םצרא ןתנו 21 .ודסח םלועל יכ ודבע לארשיל הלחנ 22 .ודסח םלועל יכ ונל רכז ונלפשבש 23 .ודסח םלועל יכ ונירצמ ונקרפיו 24 .ודסח םלועל יכ רשב-לכל םחל ןתנ 25 .ודסח םלועל יכ םימשה לאל ודוה 26