Het verborgen leven met God

Van Christjane Caroline Coeland

Geboren te s Gravenhage, 15 april 1813, en overleden te Leerdam, 27 januari 1876. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal van haar bekering tot God, en enige geestelijke meditaties en gebeden.

 

Voorrede

Voorrede van de nu zalige Franciscus Ridderus, voor zijn boek, getiteld "Dagelijkse huiscatechisatie", bestaande uit morgen-, middag- en avondoefeningen

Bij de tweede uitgave van het werkje getiteld "Het verborgen leven met God" van Christjane Carolina Coeland

Wee de gerusten te Sion

Meditaties en gebeden, uit de weg die tot de bekering leidt

Na de bekering

Predikatie van Mr. Hugo Binning over Romeinen 8:1

Vervolg van "Na de bekering"

Kort verslag van het ziekbed, sterven en de begrafenis van de nu zalige Crisje Coeland