Salomo’s raad aan de jeugd

om te ontgaan de smarten van de boze dagen en lusteloze jaren van de ouderdom,

zoals die voorkomt in Prediker 12:1, En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

aangedrongen door Ds. Jacobus Fruytier, in Zijn Eerw. leven bedienaar van het heilige evangelie in de gemeente te Rotterdam

 

Opdracht aan de Nederlandse Jeugd

Salomo's Raad aan de Jeugd om te ontgaan de smarten van de boze dagen en lusteloze jaren

Toepassing