Johannes van der Kemp werd gedoopt op 20 maart 1664 teRotterdam. Hij was de zoon van eenvoudige ouders. In 1691 werdvan der Kemp proponent en in 1692 vond zijn bevestiging plaats inDirksland, de enige gemeente die hij heeft gediend. Op 17november 1718, tijdens een preek over 1 Petrus 4:11a, zakte hijop de kansel ineen. Enkele ogenblikken daarna overleed hij inzijn woning. Van der Kemp behoorde tot die geestelijk schrijvers,wiens werken veel aftrek vonden. Dat geldt in het bijzonder voorzijn Catechismusverklaring. De eerste druk verscheen een jaarvoor zijn overlijden. In 1779 kwam de 19e druk van de pers. Ineen periode van 62 jaar 19 drukken is wel bijzonder te noemen.Omdat nu ook nog veel vraag is naar dit werk, verscheen in 1969bij Romijn en Van der Hoff te Gorinchem een uitgave in dehedendaagse spelling.