Dr. H. F. Kohlbrügge

Schriftverklaringen

Deel 1

Voorwoord bij de uitgave van 1886
Bewijzen voor de waarheid van Gods Woord
Leerrede over de inhoud der Heilige Schrift

Gedicht

Verklaring van het Boek Ruth
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV

Gedicht

Leerrede over Job 19 vers 25

Feest- en Lijdensstoffen
Leerrede over Lukas 2 vers 1-7
Leerrede over Lukas 2 vers 7-12
Betrachting van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus
Bijschriften op Mattheus 28
Leerrede over Lukas 24 vers 1-11
Enige gedachten over Johannes 20 vers 11 en verv.

 

Deze versie van de "Schriftverklaringen" van dr. H. F. Kohlbrügge is gelijk aan de oorspronkelijke uitgave van 1886 tot 1906, behalve dat de spelling en enkele naamvalsvormen aangepast zijn aan het hedendaags gebruik.