De Kruisweg

Ervaringen en meditaties op de reis naar ImmanuŽls Land
Alsmede enige druppels uit de steenrots
En stralen der Goddelijke liefde

Door een Oude Pelgrim

Inhoudsopgave

Voorwoord

Zonde engenade

Salomo

Des Heerenhuis

De Kruisweg

De taalKanašns

Kruisen

Strijd enkroon

Onderhandelingentussen de Heere Jezus en de ziel

Zoek geen kruis naar eigen verkiezing, maar noem dat op u, hetwelk u de Heere geeft

Gij zult uw kruis niet slepen, maar dragen; u het niet schamen, maar veel meer in roemen

Draag uw kruis niet pralenderwijze, maar draag het in eenvoudigheid op de schouders

Ga op de kruisweg niet voor, maar achter Mij

Wanneer gij het kruis goed zult dragen, dan moet gij recht op Jezus zien

Men moet zijn kruis dagelijks opnemen zonder te vertragen

Men zal zijn kruis niet achter zich aan slepen of verkleinen

Bemoedig u bij het aandenken aan de laatste dingen

Laat u bemoedigen bij het aandenken aan de hemel

De ziel die zich geheel aan de Heere overgeeft, draagt haar kruis met liefde

Tweekoninkrijken

Ervaringen vanonderscheidene kruisdragers

Mijn jeugd en jongelingsjaren

Een droom

Mijn weg en Gods weg

Vrije genade

Na 't kruis de kroon

Harde lessen

DrieŽrleigenade

Zij is reedsboven

Slotwoord