Het rechtvaardigend geloof

verklaard en bevestigd,

in een

verhandeling

over

Paulus' brief aan de Galaten

door de vermaarde

Martinus Luther

(verkorte versie)

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6