9. De band van liefde tussen de Heere Jezus en de ziel

Vraag: Wanneer iemand gelovig op de Heere Jezus ziet, werkt dat geloof dan ook door de liefde? Op welke manier betoont men dan zijn liefde tot de Heere Jezus?

Antwoord: Zo iemand geeft zijn gehele hart aan de Heere Jezus. Hij zoekt alles wat hij nodig heeft bij Hem en tracht geheel voor Hem te leven. Dat is het voornaamste bewijs van liefde tot de Heere Jezus. Dan zegt men:

Jezus heeft mij Zich verworven,

ik ben Zijn, wat wens ik meer?

Was 'k maar alles afgestorven,

leefd' ik maar tot Godes eer.

In het verborgen heeft men door het geloof de allerinnigste gemeenschap met de Heere Jezus. Men volgt Jezus na in nederigheid, heiligheid en zachtmoedigheid:

Leven in volmaakte deugden,

tot mijn Jezus' heerlijkheid,

in navolging van Zijn deugden,

vrolijk zijn in heiligheid.

Uit liefde tot Jezus wil men wel smaad, verachting en bespotting van de wereld verdragen. Men kan dan zeggen:

Met U leef ik, met U zweef ik,

Jezus, door het goed en kwaad.

Met U sterf ik, met U erf ik

wat bij U te wachten staat.