DE LADDER JAKOBS

Korte inhoud van het volgende Traktaat, samengevat in deze versjes, te zingen op de wijs van Ps. 77.

 

1. Siert uw ziel meer dan uw lijven,

wilt gij, in Gods gunste blijven,

om te gaan naar het paleis,

waar niet komt het dartel vleis.

Want het sieren van uw lijven

doet uw ziel bij God niet blijven.

Maar het sieren van de ziel

Gode altijd wel beviel.

 

2. Nu het sieren van de ziele,

opdat 't Gode wel beviele,

en het voor Hem mocht bestaan,

vangt op deze wijze aan:

Zijt van harte gans ootmoedig.

Kent den Heere overvloedig;

voegt daarbij' 't geloof in God,

volgende Zijns Zoons gebod.

 

3. Ook belijdet met den monde

uw geloof uit 's harten gronde;

laat daarbij godzaligheid

bij u altijd zijn bereid.

Weest geduldig in uw lijden,

in den Heere altijd blijde.

Blijft volstandig in het goed,

met een christelijk gemoed.