Het Arminiaanse geraamte

of

de Arminiaan ontzenuwd en ontleed

door William Huntington, s.s.

 

Opdracht

Algemene Liefde achtervolgd en gegrepen

Algemene Liefde ondervraagd

Algemene Liefde onderzocht en veroordeeld

De Redevoering van de Rechter

De Raadpleging van de Gezworenen van het Gericht

Het Vonnis