pneumatologia

Geestelijke woorden

(Een verhandeling aangaande de Heilige Geest)

door Johan Owen, doctor in de Godgeleerdheid

Uit het Engels vertaald door Simon Commennicq

(Volgens de uitgave van 1746)

Aan de lezer

Eerste boek

Hoofdstuk 1. Algemene grondstellingen aangaande de Heilige Geest en zijn werk
Hoofdstuk 2. De naam en titels van de Heilige Geest
Hoofdstuk 3. De goddelijke natuur en het persoonschap van de Heilige Geest, bewezen en verdedigd
Hoofdstuk 4. Eigen werken van de Heilige Geest in de eerste of oude schepping
Hoofdstuk 5. Weg en wijze van de goddelijke uitdeling van de Heilige Geest

Tweede boek

Hoofdstuk 1. Eigenlijke werkingen van de Heilige Geest onder het Oude Testament, voorbereidende tot het Nieuwe
Hoofdstuk 2. Algemene bedeling van de Heilige Geest, ten aanzien van de nieuwe schepping
Hoofdstuk 3. Werk van de Heilige Geest, ten opzichte van het Hoofd van de nieuwe schepping, Christus' menselijke natuur
Hoofdstuk 4. Werk van de Heilige Geest, in en op Christus' menselijke natuur
Hoofdstuk 5. Het algemene werk van de Heilige Geest in de nieuwe schepping, ten opzichte van de leden van het lichaam, waarvan Christus het hoofd is

Derde boek

Hoofdstuk 1. Werk van de Heilige Geest, in de nieuwe schepping door wedergeboorte
Hoofdstuk 2. Werken van de Heilige Geest, voorbereidend tot wedergeboorte
Hoofdstuk 3. Het verderf of de schending van het gemoed door de zonde
Hoofdstuk 4. Leven en dood, natuurlijk en geestelijk vergeleken
Hoofdstuk 5. De natuur, oorzaken en middelen van de wedergeboorte
Hoofdstuk 6. De wijze van de bekering, verklaard in het voorbeeld van Augustinus

Vierde boek

Hoofdstuk 1. De natuur van heiligmaking en evangelie-heiligheid uitgelegd
Hoofdstuk 2. Heiligmaking, een toenemend werk
Hoofdstuk 3. Gelovigen, het enigste voorwerp van heiligmaking en het onderwerp van evangelieheiligheid
Hoofdstuk 4. Waarin de besmetting der zonde en haar reiniging bestaat
Hoofdstuk 5. Het zondevuil, gereinigd door Christus' Geest en bloed
Hoofdstuk 6. Het stellige werk van de Geest in de heiligmaking van gelovigen
Hoofdstuk 7. Van de daden en plichten van heiligheid
Hoofdstuk 8. Doding de zonde, haar natuur en oorzaak

Vijfde boek

Hoofdstuk 1. Noodzaak tot heiligheid, uit overweging van Gods natuur
Hoofdstuk 2. Eeuwige verkiezing, een oorzaak van en beweegreden tot heiligheid
Hoofdstuk 3. Heiligheid, noodwendig door Gods geboden
Hoofdstuk 4. Noodzaak tot heiligheid, uit Gods zenden van Jezus Christus
Hoofdstuk 5. Noodzaak tot heiligheid, uit onze toestand in deze wereld

Einde